Masaya na magkaroon ng magandang babae na nakasakay sa kabayo