NACR-645 Nakikipagrelasyon sa kasamahan ng kanyang asawa

 naglo-load 

Pinaalis ni Karen ang kanyang asawa para magtrabaho. Lumitaw doon ang kapitbahay para itapon ang basura. Binalaan ni Karen ang lalaki tungkol sa paghihiwalay ng basura at nagkaroon ng pagtatalo doon. Dahil sa galit sa ugali ni Karen, nagpasya ang lalaki na manipulahin si Karen sa pamamagitan ng paggawa sa kanya. Pinindot niya ang kampana at biglang sinindihan si Karen, na lumabas at sinabing: "Hindi mo ako kayang labanan..."

NACR-645 Nakikipagrelasyon sa kasamahan ng kanyang asawa