022118-608-CARIB Kapag ang mga babae ay sobrang linga