Isang napakagandang sandali kasama ang isang babaeng may tattoo