Ilabas ang iyong kapatid na may malaking dibdib na nakasakay sa kabayo