Nakatira kasama ang isang kapatid na madalas iritable